Урамшуулал

Хүүхдийн хөнгөлөлт:

13-14 насны хүүхэд - 4% хөнгөлөлт
6-12 насны хүүхэд (тусдаа ортой) – 15% хөнгөлөлт
4-5 насны хүүхэд (тусдаа оргүй) – 25% хөнгөлөлт
2 (нас хүрсэн)-3 насны хүүхэд - Зөвхөн онгоцны билетны үнийг төлнө.
2 нас хүрээгүй нярай хүүхэд – Зөвхөн онгоцны билетны хураамж төлнө.

Гэр бүлийн хөнгөлөлт:

Гэр бүлийн гишүүд (эхнэр нөхөр) хөнгөлөлт 2%.